M-am interesat să văd despre ce e vorba și cum se procedează dacă vrei sa te conectezi la utilități în mod gratuit, așa cum se tot aude pe la televizor și printre prieteni. Am dat ceva telefoane la Electrica. Cei de acolo m-au îndrumat către un birou Electrica, cu autorizație de construire, sa îmi spună de acolo dacă se poate realiza conectarea. Însă poți face asta doar după ce ești proprietar. Până atunci nu poți afla ce costuri presupune conectarea la energie electrică. Presupun că și la gaz e aceeași poveste.
So, îți cumperi teren și, dacă lucrurile merg foarte prost, este posibil să nu te poți conecta la utilităti, mai ales dacă sunt la distanță de 2-300 metri. Zilele trecute am mai citit despre o întâmplare de pe planeta Marte!

Cartier cu 40 de case asteapta curent de ani de zile!

Într-un final, scriu la ANRE, că aia era singura speranță.

Întrebarea mea a fost următoarea:
”Va rog sa ma ajutati sa aflu daca conectarea la retea este gratuita. Daca nu este gratuita, care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez pentru a avea energie electrica la proprietate, dacă cea mai apropiată locuință este la 300 m.”

Răspunsul e mai jos:

Referitor la mesajul dumneavoastră de mai jos, dorim să vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a unui loc de consum deținut de un client casnic, în situația în care reţeaua electrică de distribuţie este amplasată la o distanţă mai mare de 100 m faţă de limita de proprietate a terenului solicitantului, sunt aplicabile în mod coroborat prevederile:
– Anexei nr. 2 – Reguli specifice pentru realizarea racordării locuințelor individuale la rețeua electrică de distribuție din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare (Regulament);
– Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare (Metodologie);
– Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 17/2021 (Procedură). Prevederile Procedurii se aplică utilizatorilor de tip clienți casnici care au depus cereri de racordare la operatorii de distribuție concesionari după data de 19.12.2020.
În conformitate cu dispozițiile actelor normative mai sus menționate, în cazul în care rețeaua de distribuție publică de joasă tensiune este amplasată la o distanţă mai mare de 100 m faţă de limita de proprietate a terenului solicitantului, precum și în situația în care în zona amplasamentului locului de consum există doar rețea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel solicitat de utilizator în punctul de delimitare, în vederea racordării la rețea a locului de consum respectiv, operatorul de distribuție are obligația de a realiza, în prealabil lucrărilor de execuție a instalației de racordare, lucrări de extindere a rețelei electrice de distribuție. Aceste lucrări se realizează de către operator în condiții de eficiență, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. (1), (2), (3) și (31) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Finanțarea acestor lucrări este asigurată integral de către operatorul de distribuție numai dacă lucrările respective sunt eficiente din punct de vedere economic, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4) din Metodologie. În cazul în care lucrările de extindere a rețelei electrice sunt ineficiente, finanțarea acestor lucrări se va realiza prin cofinanțarea asigurată de operatorul de distribuție, utilizatori și/sau a autoritățile publice, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2) din Metodologie. Totodată, vă informăm cu privire la obligația operatorul de distribuție dispusă de prevederile pct. 3.1 și 3.2. din Anexa nr. 2 la Regulament, de a îi comunica solicitantului printr-o scrisoare de răspuns, transmisă în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare, informaţii cu privire la demersurile efectuate până în momentul respectiv în scopul extinderii reţelei de distribuţie în zona respectivă, inclusiv calendarul de realizare a lucrărilor.
După realizarea lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie, prin care se asigură condiții de racordare la o reţea electrică de distribuţie publică amplasată la o distanţă cel mult egală cu 100 m faţă de limita de proprietate a terenului utilizatorului și cu același nivel de tensiune ca nivelul de tensiune din punctul de delimitare, operatorul de distribuţie concesionar soluţionează cererea de racordare a utilizatorului. În cazul cererilor de racordare transmise de clienții casnici operatorului de distribuție după data de 19.12.2020, operatorul are obligația de a asigura finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Regulament și cele ale Procedurii.

Prin urmare, este necesar să adresați o cerere de racordare operatorului de distribuție concesionar din zona în care se află amplasat locul dumneavoastră de consum.

Reglementările menţionate mai sus pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE la secțiunea Energie electrică/ Legislație/Norme tehnice/Racordare la rețele electrice de interes public sau prin accesarea link-ului de mai jos :

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/norme-tehnice/racordare-la-retele-de-interes-public

Cu stimă,
XXXXXXXXX
Director
Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul